Erasmus day!

Kedves JAG-os diákok!

Az Erasmus-days-hez kapcsolódóan kérjük töltsétek ki a következő totót.

Totó letöltése innen…

A totó megoldásait az alábbi e-mail címre kérjük beküldeni október 12. éjfélig:

jagerasmus@freemail.hu

A helyes válaszok beküldői között ajándékot sorsolunk ki!

Nyílt napok iskolánkban

Kedves Érdeklődők!

Gimnáziumunkban nyílt napokat tartunk az általános iskolák végzős tanulóinak, valamint minden érdeklődő számára:

2019. november 28-án a monori érdeklődőknek

2019. november 29-én mindenki másnak.

A tájékoztató 9-11 óráig tart. Kérjük a pontos megjelenést! Előzetes regisztráció nincsen.


Monori művészeti szakkör a JAG-ban

Középfokú beiskolázás

Kedves Felvételiző Diákok! Kedves Szülők!

Az alábbi mellékletben olvashatják a tájékoztatót a középfokú beiskolázás rendjéről.

Felhívom a figyelmüket, hogy a középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A két jelentkezés nem “váltja ki” vagy “helyettesíti” egymást. A központi felvételi vizsgára a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével tudnak jelentkezni 2019. december 6-ig.
Az SNI-s, BTMN-es tanulók a kedvezmények érvényesítéséhez a szakértői véleménnyel együtt szülői kérelmet kell, hogy benyújtsanak a jelentkezési lap mellékleteként. A szülői kérelemben a szakértői vélemény által javasolt kedvezmények (időhosszabbítás, segédeszköz használata, vizsgarész értékelése alóli felmentés) kérhetőek. Ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatót a mellékletben találnak.
A központi felvételi vizsga előtt (január 8. és 9.) felvételi előkészítőt tartunk iskolánkban. Az előkészítőn való részvételi szándékot a központi felvételi vizsga jelentkezési lapon kell feltüntetni.

A középfokú iskolákba való jelentkezés határideje: 2020. február 19.

SNI-BTMN részvétele a középfokú beiskolázásban

Tanulói jelentkezési lap a központi felvételi vizsgára

Tájékoztató a 2019-2020. tanévi középfokú beiskolázás rendjéről

Tisztelt Érettségiző!

A 2019. évi őszi érettségivel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

1. Az írásbeli vizsgák 2019. október 14-én kezdődnek közép- és emelt szinten egyaránt a mellékelt táblázat szerint. Kérjük, hogy 8 órakor kezdődő vizsga esetén legkésőbb fél 8-ra, 14 órakor kezdődő vizsga esetén pedig legkésőbb 13:30-ra érkezzen meg intézményünkbe. Legyenek Önnél személyes iratai, íróeszközök, valamint a mellékelt táblázatban szereplő engedélyezett segédeszközök.

2. Az írásbeli dolgozatok (közép és emelt szint) megtekintése: 2019. november 4. 8-tól 16 óráig.

3. A középszintű szóbeli vizsga témakörei intézményünk honlapján tantárgyanként az alábbi linken elérhetőek: http://mjag.sulinet.hu/index.php/2019/09/05/2019-2020-tanev-oszi-erettsegi-temakorei/

4. A középszintű szóbeli vizsgák intézményünkben 2019. november 22-én lesznek. A pontos időbeosztás/feleletsorrend elkészítésére az írásbeli vizsgákat követően kerül sor, melyről a későbbiekben tájékoztatom Önt.

5. Az emelt szintű érettségi vizsgákat Pest Megye Kormányhivatala szervezi, így az írásbeli és a szóbeli vizsgákról is ők küldenek értesítőt, tájékoztatót és vizsgabehívót.

6. Kérjük, hogy a szóbeli vizsgabeosztás szerinti időpont előtt 1 órával szíveskedjék az intézményben megjelenni, illetve a szóbeli napján kérem legyen elérhető telefonon, hogy amennyiben változás történik a felelet időpontjában (vizsgázó nem megjelenése miatt) akkor utolérhető legyen.

7. Bizonyítvány osztás, eredményhirdetés 2019. november 22-én délutánra várható. Pontosabb időpontot az írásbeli vizsgák eredményeit, és a szóbeli feleletek számát látva tudunk a későbbiekben mondani.

Kérem visszajelzését e-mailben (titkarsag@mjag.hu), hogy a tájékoztatót megkapta/tudomásul vette.

Az írásbeli érettségin használható segédeszközök

A 2019. évi őszi érettségi írásbeli időpontjai

Köszönettel:Bokros Anita
Iskolatitkár/Érettségi jegyző

IGÉNYFELMÉRÉS – Idegen nyelv tanulása anyanyelvi környezetben

Már az idei tanévet követő nyári szünetben minden 9. és 11. évfolyamos diák számára lehetőség nyílik arra, hogy az angol, francia illetve német nyelvet egy 2 hetes nyelvtanfolyam keretében anyanyelvi környezetben tanulja, gyakorolja.

A pályázó tanulók részvételét Magyarország Kormánya támogatja, a szülőkre költség nem hárul! A mellékelt űrlap segítségével kérjük, jelezzék szándékukat a programban való részvételre. Az űrlap kitöltése nem jelent elköteleződést, pusztán az igényfelmérést szolgálja! 

Az igényfelmérő lapokat az osztályfőnökök kiosztják szeptember 25-26-án, de mellékletbe itt is megtalálható.

Kérjük LEGKÉSŐBB szeptember 30-ig juttassák vissza intézményünkbe az osztályfőnökökön keresztül!

Tájékoztató

Igényfelmérő lap

Tempus oldalán található leírás: https://tka.hu/nyelvtanulas

Zsombok Viktória

intézményvezető-helyettes

2019-2020-as tanév őszi érettségi témakörei

Matematika

Történelem

Közgazdasági ismeretek

Magyar irodalom

Biológia

Informatika

Angol

Kémia

Házirend

A monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium 
tartalmilag elfogadott, 2019. szeptember 1-jétől hatályos Házirendje.
A dokumentum formai szerkesztése még folyamatban van.

A Házirend letölthető innen

Fontos – Menzaigénylés

Kérjük, hogy a tankönyvosztáskor kapott menzaigénylő lapot kitöltve a menzafelelősnek a tanítás első napján adjátok le!

Tanévnyitó 2019.09.02.

Megjelenés formaruhában

Search

Categories

  • Nincs kategória