2200 Monor, Ady Endre u. 12-14.
29/412-428
jag@mjag.hu

A JAG legendás tanáráról emlékezünk

Hihetetlen hírt kaptunk 2021. február 8-án, Zátrok Károly Tanár úr 76 éves korában elhunyt.


A történet 1945. január 23-án Albertin kezdődött, egy munkáscsaládban. Szülőhelye, szülei örökre a szívében maradtak.

A kisiskolát Albertirsán végezte. 1959-ben már a József Attila Gimnázium polgára volt és maradt is élete végéig, tele szeretettel, odaadással és tenni akarással. Az 1963-as Pest Megyei Hírlap már értesíti a közönségét a kitűnő tornász fiúról. Egyértelművé vált, hogy az életpálya a sport lesz. A testnevelési főiskolai évek alatt (1963 – 1967) kitanulta a tanár mesterséget. Rövid kitérők után 1969. május 1-én visszatért alma máterébe és mindvégig lelkes gyakorlója és kiváló mestere maradt szakmájának.

A szakmai munkája mellett a családi élete is 1969-ben teljesedett ki, mert Lukácsy Edit tanítónővel életüket összekötötték. Ez a kötelék szeretetben, boldogságban, küzdelemben, egymás biztatásában, gyermekeik nevelésében mindvégig összetartotta Őket.

Szerelmese volt a szakmájának. Már 1969-ben megalakította az iskolában a kosárlabda szakosztályt, amelynek Monoron nem volt még hagyománya. Az elmúlt 40 év alatt a monori kosárlabda sportot az ország megismerhette.

1970-ben a férfi kosárlabda csapat már a megyei bajnokságon szerepelt. Érdekes, hogy 1972-ben pedig a férfi csapattal már a magyar női és férfi válogatottal játszottak. A csapat utánpótlása a JAG-ból verbuválódott fiúk voltak. A 80-as évek végén a csapat több nemzetközi tornán is részt vett, aktív cserekapcsolatot építettek ki. E csapatnak 1995-ig a tanár úr volt az edzője.

Az iskolai fiú csapat a középiskolai bajnokságokon 16 alkalommal volt megyei első, és gyakorta a diákolimpia országos versenyén döntős szereplő. Az elhivatottság, a tudás, a lelkesedés, a versenyszellem hozott országos hatodik, nyolcadik és első helyezést is.

A kosárlabda szeretete a Tanár urat nem gátolta meg abban, hogy nagyformátumú, egyéb sporttevékenységek élére álljon. A turisztika és a máig emlékezetes tanulmányi kirándulások nem csak a sportot, hanem országunk megismerését, hazánk szeretetét is szolgálták. Más népek kultúráját a nyári nagykirándulásokon ismertette meg a tanítványaival. Bejárták Bulgáriát, az akkori NDK-t, Szlovákiát, Erdélyt.

Iskolánkban ismeretlen volt a téli sportok gyakorlása mindaddig, amíg Zátrok Tanár úr a hihetetlen szervező képességével elindította a téli sítáborokat. Több generációnak adott ezzel életre szóló élményt.

A 80-as évek közepén tudására felfigyelt az akkori tanügyirányítás is. 1985-ben rábízta a Pest megyei középiskolákban a testnevelés szakmai irányítását és felügyeletét, amely munkát hat éven át különös felelősséggel és körültekintéssel végzett.

A tantestület megbecsülése nyilvánult meg abban, hogy igazgatóhelyettesi megbízást kapott 1993-ban. Tizennégy éven keresztül mindent megtett a JAG emelkedéséért. Érzékeny és remek vezető volt, minden lehetőséget megkeresett az iskola fejlődéséért. Alapítványunk kuratóriumi tagjaként kapcsolatait az iskola, a diákság érdekében kamatoztatta. Többek között a tornacsarnok ezeknek az igyekezeteknek a tanúja. Példát mutatott abban is, hogy a közéleti szerepléssel, hosszú képviselői munkával hogyan lehet egy város fejlődését előre vinni, hogyan lehet a civil társadalmat egységgé kovácsolni. A Monorért Emlékplakettet ennek a munkának az elismeréséül kapta Monor Város Önkormányzatától.

Fenntartás nélkül becsülte és szerette kollégáit. A nehéz percekben a célzott humora jókedvre derítette az embereket, akik máris másként látták a nehézségeket. Ha egy kis csalafinta mosoly volt az arcán, akkor tudhattuk, hogy valami kellemes meglepetést tartogat számunkra.

Nem csak az iskolában és a pályán volt nagy a Tanár úr, hanem a sportélet szervezésében is. Évtizedeken keresztül a Monori Sportegyesület elnökségi tagjaként Monor város sportéletében meghatározó szerepe volt. A Pest megyei Kosárlabda Szövetség elnökségében több évtizedig a középiskolás megyei bajnokságok példás szervezője. A megyei munkásságáért 2000-ben a Pest Megyei Közgyűlés a Testnevelési és Sport Díjban részesítette.

Országos fórumokon is kamatoztatta szakmai tudását és elhivatottságát. Az iskolai testnevelés és sport szakmai kérdéseiben a Magyar Testnevelők Országos Egyesületének elnökségi tagjaként is munkálkodott.

A 2007-es nyugdíjba vonulása után sem tudott végleg megválni az iskolától, mert 2013-ig óraadóként a diákok örömére itt volt.

Nyugdíjas éveiben társával fáradthatatlanul szövögette és valósította meg utazási terveit, és megadatott neki az öregkor biztonsága, nyugalma.

Kedves Tanár úr!

Reméljük, hogyha a messzeségből figyelsz minket, akkor látni fogod, hogy szívünkben élsz, és a személyed kitörölhetetlen részévé vált ennek az iskolának.

Monor, 2021. február 9.