2200 Monor, Ady Endre u. 12-14.
29/412-428
jag@mjag.hu

A központi felvételi eljárás rendje

 • A felvételi vizsgát író tanulók 2021.01.23-án 9.00 – 9-30 között érkezzenek meg a kijelölt iskolába. (Tanulói OM szám alapján, a honlapunkon keressék meg, hogy az adott diáknak a dolgozatírás pontos helyszíne hol van.)
 • A felvételi vizsga során az adott intézményben – a vizsgahelyszín tantermének kivételével – mindenhol kötelező a maszk használata.
 • A tanulók hozzák magukkal:
 • Diákigazolványt vagy személyigazolványukat.
 • Kék vagy fekete tintával író tollat (biztonság esetére 2 db-ot), matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközök (vonalzó, körző, szögmérő).
 • A központi felvételi vizsga 10.00-kor kezdődik, 2 x 45 perces. A tanulók először
 • MAGYAR NYELVBŐL, majd 15 perc szünet után
 • MATEMATIKÁBÓL írják meg a felvételi dolgozatot.
 • A kísérők – a járványügyi helyzet miatt – nem léphetnek be az intézmény területére.
 • A felvételi eredménye megnézhető a www.mjag.sulinet.huhonlapon
 • Itt az eredményeket 2021.01.25-e délutánjától folyamatosan rögzítjük.

Az összes eredmény: 2021.01.28-án késő délutántól/estétől látható.

 • A kijavított írásbeli dolgozatok megtekintése – járványügyi intézkedések mellett – az alábbi időpontokban lehetséges:
  • a 6 évfolyamos dolgozatokat                       2021.01.29-én,    800tól 1600-ig.
  • a 4-5 évfolyamos és a pótdolgozatokat is   2021.01.29-én     800tól 1600-ig.
 • A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le.
 • A felvételi vizsga eredményét
  • a 4 évfolyamos képzésnél az általános iskolán keresztül,
  • a 6 évfolyamos képzésnél a lakcímre postai úton juttatjuk el, legkésőbb február 8-ig. Amennyiben a várható időpontig nem kapják kézhez az értékelést, akkor kérjük, hogy jelezzék ezt az iskolánknak!
 • A felvételi vizsga feladatlapjai és megoldó kulcsai www.oktatas.hu honlapon tekinthetők meg, 2021.01.23-án 1300-tól.
 • A pótló központi írásbeli dolgozat megírásának időpontja: 2021.01.28-án 14:00-tól. CSAK betegséget igazoló orvosi papírral lehet a pótló dolgozatot megírni.
 • A 2021 január 23-án és január 28-án igazoltan Covid-19 fertőzött tanuló, kérvény benyújtását követően (2021.01.29-ig) 2021. február 5. 14:00 a központi dolgozatírás pótnapja.

Monor, 2021. január 8.                                                  Balatoniné Sárosi Márta

                                                                                            intézményvezető