2200 Monor, Ady Endre u. 12-14.
29/412-428
jag@mjag.hu

Oláh István Alapítvány

Neve: Oláh István Alapítvány a monori József Attila Gimnázium és Szakgimnáziumért

Adószám:        18660513-1-13

Számlaszám:   65100015-10012349

Székhelye: A monori József Attila Gimnázium és Szakgimnázium Monor, Ady Endre u. 12-14.

Kuratórium

A kuratórium elnöke Dessewffy Andor önkormányzati képviselő, Monor Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának elnöke, képviselője Balatoniné Sárosai Márta, a József Attila Gimnázium és Szakgimnázium intézményvezetője.

A kuratórim tagjai Ambrózi Pálné dr, Dr Babinszki György, Balatoniné Sárosi Márta, Dr Barnáné Szentgyörgyvári Ágnes, Dessewffy Andor, Kampfl János és Zátrok Károly.

Történeti áttekintés

Az Alapítványt Monor Város Önkormányzata hozta létre 1991-ben. A Cégbíróság 1991. szeptember 2-án jegyezte be.

1991-től 2015-ig Varga Jenő, önkormányzati képviselő, az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke, volt a kuratórium elnöke. Az Alapítvány első képviselője Dr. Simon Gyula majd a második Megyei István igazgató volt.

1995-ben a hatékonyabb működése érdekében Monor Város Önkormányzata és az iskola megállapodott abban, hogy az Alapítvány a gimnáziumban lesz, és az ügyintézéssel kapcsolatos feladatok is átkerültek az intézményhez. A Képviselőtestület az 1995. április 15-i határozatában módosította az Alapító Okiratot. Ekkor jelentős változások következtek be az Alapítvány működésében. Székhelye a monori József Attila Gimnázium és Szakközépiskola lett.

1997-től lehetőség nyílott arra, hogy az Alapítvány által felhasználható pénz mennyisége jelentősen növekedjen. Törvény rendelkezett a magánszemélyek által befizetett jövedelemadó 1%-nak az alapítványok részére lehetséges átutalásáról. Alapítványunk jogilag is felkészült az összeg fogadására, mely 1997-ben 1 millió forint volt.

1998-ban a Kuratórium kezdeményezte az Alapítvány Közhasznú Szervezetté történő nyilvánítását. Az Önkormányzat, majd a Cégbíróság jóváhagyása az Oláh István Alapítvány Közhasznú Szervezetként működik.

A többször módosított Alapító Okirat alapján közcélú célként jelöli meg, amely jól illeszkedik az intézmény tanulóifjúságának igényeihez. Sokoldalú célokat jelöl meg. Az ösztöndíj mellett az alábbi fő közérdekű célok fogalmazódtak meg:

  • olyan nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, amely a középiskolában tanulók támogatását szolgálja,
  • sport tevékenység, mely a diáksport ösztönzését, sportversenyek szervezését, rendezését, a diáksport anyagi, technikai, tárgyi feltételeinek bővítését támogatja.
  • versenyen, előadáson, tanfolyamon, szakmai gyakorlaton, nyelvtanulás miatt külföldi cserekapcsolatokon való részvételt biztosítja,
  • az oktatás anyagi, technikai, tárgyi feltételeinek bővítését szolgálja,
  • tehetséges fiatalok továbbtanulását elősegíti,
  • tanulmányi versenyek, szakmai gyakorlatok szervezését és a versenyzők díjazását támogatja.

Az alapítvány eddigi tevékenysége során a monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola diákjait támogatta.

Minden évben kétszer a kitűnő és a jeles tanulmányi eredménnyel rendelkezőknek, valamint szociális helyzetet figyelembe véve a 4,6 feletti tanulmányi átlaggal bíró diákoknak ösztöndíjat ad.

A Kuratórium éves szinten 200.000 Ft keretben egyszeri pályázatok, kérelmek alapján támogatja a diákokat, közösségeket, versenyeken, tanulmányi kirándulásokon, erdei iskolában való részvételhez.

Az Alapítvány az oktatás anyagi, technikai, tárgyi feltételeinek bővítését is szolgálja. Így lehetőséget adott az informatikai hálózat, -rendszer bővítésére, az e-napló bevezetésére valamint hozzájárult a mindennapos testnevelés feltételeinek biztosításához.

A jogszabályi lehetőségek szerint fogadja a Személyi Jövedelemadó 1%-os felajánlását, amelynek felhasználása az alapítványi célok megvalósítását szolgálja.

Intézményi tanács

Elnök: Juhász László, Monor város önkormányzati képviselő,

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági tag

Tagok:

Molnárné Bus Szilvia – a Szülői Munkaközösség elnöke

Turáni Katalin – a tantestület képviselője

Az Oláh István Alapítvány a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnáziumért hivatalos hirdetménye 2021