2200 Monor, Ady Endre u. 12-14.
29/412-428
jag@mjag.hu

Felvételi eljárásrend 2021/2022

A 2021/2022-es tanévre a tanulók felvételét az általános iskolai tanulmányi eredmény és a központilag kiadott egységes, kompetencia-alapú írásbeli felvételi vizsga határozza meg.

Iskolánk az általános tantervű képzésre kiadott felvételi feladatsorokat alkalmazza.

Az általános tantervű középiskolába jelentkező tanulóknak – függetlenül attól, hogy hány ilyen középiskolába jelentkeztek – csak egyszer, egy helyen kell az írásbeli vizsgán részt venni.

A dolgozatokat központi útmutató szerint, egységesen meghatározott pontszámok alapján értékeljük. Az elért eredményekről a tanulók hivatalos értesítést kapnak. Az így kapott értékelés minden középiskolában érvényes.

A tanuló választhatja meg azt a középiskolát, ahol a felvételi dolgozatát megírja. Különösen célszerű a felvételi vizsga helyszínéül azt a középiskolát választani, ahová a tanuló elsősorban kíván jelentkezni. Elképzelhető ugyanis, hogy más intézményekben a kialakuló túlterhelés miatt, a dolgozat megíratása akadályokba ütközhet.

A felvételi vizsgára az erre rendszeresített nyomtatványon külön kell jelentkezni.

A felvételi vizsgán a sajátos nevelési igényű tanulóknak a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51.§ (5) bekezdése alapján biztosítjuk az esélyegyenlőséget.

A sajátos nevelési igény igazolására a vizsgára való jelentkezéskor csatolni kell

  • a kérvényt, amelyben a szülő kéri, hogy a felvételi vizsgán milyen külön eljárást igényel a tanuló,
  • valamint a szakértői bizottság véleményét.

A 2021/2022-es tanévre a felvételi vizsgák után, az elért eredmények ismeretében kell jelentkezni a választott középiskolába. Erre a célra külön jelentkezési lap áll rendelkezésre. Ahány középiskolába jelentkezik a tanuló, annyi jelentkezési lapot kell kitöltenie.

A felvételi eljárás lényegében azonos a hagyományos négy-, ötévfolyamos középiskolák, illetve a hatévfolyamos gimnáziumok esetében is.

A központi felvételi vizsga tantárgyai: anyanyelv és matematika.