Monthly Archives: szeptember 2019

Tisztelt Érettségiző!

A 2019. évi őszi érettségivel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

1. Az írásbeli vizsgák 2019. október 14-én kezdődnek közép- és emelt szinten egyaránt a mellékelt táblázat szerint. Kérjük, hogy 8 órakor kezdődő vizsga esetén legkésőbb fél 8-ra, 14 órakor kezdődő vizsga esetén pedig legkésőbb 13:30-ra érkezzen meg intézményünkbe. Legyenek Önnél személyes iratai, íróeszközök, valamint a mellékelt táblázatban szereplő engedélyezett segédeszközök.

2. Az írásbeli dolgozatok (közép és emelt szint) megtekintése: 2019. november 4. 8-tól 16 óráig.

3. A középszintű szóbeli vizsga témakörei intézményünk honlapján tantárgyanként az alábbi linken elérhetőek: http://mjag.sulinet.hu/index.php/2019/09/05/2019-2020-tanev-oszi-erettsegi-temakorei/

4. A középszintű szóbeli vizsgák intézményünkben 2019. november 22-én lesznek. A pontos időbeosztás/feleletsorrend elkészítésére az írásbeli vizsgákat követően kerül sor, melyről a későbbiekben tájékoztatom Önt.

5. Az emelt szintű érettségi vizsgákat Pest Megye Kormányhivatala szervezi, így az írásbeli és a szóbeli vizsgákról is ők küldenek értesítőt, tájékoztatót és vizsgabehívót.

6. Kérjük, hogy a szóbeli vizsgabeosztás szerinti időpont előtt 1 órával szíveskedjék az intézményben megjelenni, illetve a szóbeli napján kérem legyen elérhető telefonon, hogy amennyiben változás történik a felelet időpontjában (vizsgázó nem megjelenése miatt) akkor utolérhető legyen.

7. Bizonyítvány osztás, eredményhirdetés 2019. november 22-én délutánra várható. Pontosabb időpontot az írásbeli vizsgák eredményeit, és a szóbeli feleletek számát látva tudunk a későbbiekben mondani.

Kérem visszajelzését e-mailben (titkarsag@mjag.hu), hogy a tájékoztatót megkapta/tudomásul vette.

Az írásbeli érettségin használható segédeszközök

A 2019. évi őszi érettségi írásbeli időpontjai

Köszönettel:Bokros Anita
Iskolatitkár/Érettségi jegyző

IGÉNYFELMÉRÉS – Idegen nyelv tanulása anyanyelvi környezetben

Már az idei tanévet követő nyári szünetben minden 9. és 11. évfolyamos diák számára lehetőség nyílik arra, hogy az angol, francia illetve német nyelvet egy 2 hetes nyelvtanfolyam keretében anyanyelvi környezetben tanulja, gyakorolja.

A pályázó tanulók részvételét Magyarország Kormánya támogatja, a szülőkre költség nem hárul! A mellékelt űrlap segítségével kérjük, jelezzék szándékukat a programban való részvételre. Az űrlap kitöltése nem jelent elköteleződést, pusztán az igényfelmérést szolgálja! 

Az igényfelmérő lapokat az osztályfőnökök kiosztják szeptember 25-26-án, de mellékletbe itt is megtalálható.

Kérjük LEGKÉSŐBB szeptember 30-ig juttassák vissza intézményünkbe az osztályfőnökökön keresztül!

Tájékoztató

Igényfelmérő lap

Tempus oldalán található leírás: https://tka.hu/nyelvtanulas

Zsombok Viktória

intézményvezető-helyettes

2019-2020-as tanév őszi érettségi témakörei

Matematika

Történelem

Közgazdasági ismeretek

Magyar irodalom

Biológia

Informatika

Angol

Kémia

Search

Categories

  • Nincs kategória