Beiratkozási tájékoztató

A beiratkozás időpontja: 2019. június 21-e, péntek, 800-1300

Helye: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium Monor, Ady E. u. 12-14.

Amennyiben az iskolaválasztási szándéka a beiratkozásig módosult, kérjük, hogy azt írásban 2019. június 14-ig jelezze.

Kérjük, hogy a felvett tanuló a beiratkozásra az alábbiakat, illetve a kiemelt dokumentumok fénymásolatát hozza magával (ezeket lehet egy lapra fénymásolni):

 • az általános iskolai bizonyítványt,
 • a tanuló hatósági azonosító kártyáját (TAJ szám),
 • a tanuló OM kártyáját, – ha van
 • a tanuló személyi igazolványát, lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
 • a születési anyakönyvi kivonatot,
 • a diákigazolványhoz az Okmányiroda által kiadott Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) nevezetű adatlapot,
 • jogosultság esetén a kedvezményes étkezés igénylésére vonatkozó kitöltött és aláírt kérelmet, és a jogosultságot igazoló bizonylato(ka)t.
 • Nyilatkozatokat (szülői felügyeleti jogról, lakcímről, fényképkészítésről, étkezési kedvezményre jogosultságról)
 • Tanulói adatlapot – Kitöltve!

Egyéb tudnivalók

 • Legkésőbb 2019. május 30-ig le kell adni a Tankönyvrendelő és az Etika/Hittan tantárgy nyilatkozatát.
 • Ha a tanuló az általános iskolában valamely tantárgy tanulása, vagy értékelése alól (pl.: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, sport, stb. miatt) felmentést kapott, akkor a felmentés alapjául szolgáló érvényes szakértői véleményt, orvosi igazolást (elég a fénymásolata) a beiratkozáskor le kell adni. Továbbiakban felmentés csak ilyen előfeltételek és a szülői kérvény megléte esetén adható.
 • A Házirend 8. fejezet 8.4.6. pontja alapján az iskolai munkarendbe tanulmányi kirándulás csak szülői támogatással, kötelezettségvállalással kerülhet. Beiratkozáskor kérni fogjuk az erre vonatkozó szülői nyilatkozatokat.
 • Balesetbiztosítás a beiratkozáskor köthető.

Oláh István Alapítvány a Monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnáziumért adatai:

                  Adószám: 18660513-1-13

                  Bankszámlaszám: 65100015-10012349

Ha a tanuló a kiírt időpontban nem iratkozik be, tanulói jogviszonyt nem tudunk létesíteni vele.

Amennyiben valaki elháríthatatlan ok miatt nem tud megjelenni a beiratkozáson a kijelölt időpontban (június 21.), úgy kérjük, hogy írásban vagy telefonon jelezze ezt a tényt az iskolának. Számára a június 21-e közeli nap valamelyikén – egyeztetett időpontban – a beíratást elvégezzük.

Tanévkezdéssel kapcsolatos további információkat a beiratkozásnál adunk.

Monor, 2019. május 23.

                                                           Tisztelettel:                             ____________________

Balatoniné Sárosi Márta

     Intézményvezető

Search

Categories

 • Nincs kategória