2200 Monor, Ady Endre u. 12-14.
29/412-428
jag@mjag.hu

Központi felvételi eljárás rendje 2020. január 18.

 • A felvételi vizsgát író tanulók 2020.01.18-án 9.00 – 9-30 között érkezzenek meg az iskolába.

 • A tanulók hozzák magukkal:
  • Diákigazolványt vagy személyigazolványukat.
  • Kék vagy fekete tintával író tollat (biztonság esetére 2 db-ot), matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközök (vonalzó, körző, szögmérő).

 • A központi felvételi vizsga 10.00-kor kezdődik, 2 x 45 perces. A tanulók először
 • MAGYAR NYELVBŐL, majd 15 perc szünet után
 • MATEMATIKÁBÓL írják meg a felvételi dolgozatot.

 • A kísérők 9.45-kor a vizsga helyszínét (az intézmény területét) elhagyják, csak 11.50-kor léphetnek be újra az intézmény területére. A nyugodt vizsgakörülményt így tudjuk biztosítani, ezért kérjük a kísérők szíves megértését.
 • A felvételi eredménye megnézhető: www.mjag.sulinet.hu

Az összes eredmény: 2020.01.24-én késő délutántól/estétől látható.

 • A kijavított írásbeli dolgozatok megtekintése az iskola könyvtárában az alábbi időpontokban lehetséges:
  • a 6 évfolyamos dolgozatok                          2020.01.27-én,
  • a 4-5 évfolyamos és a pótdolgozatok          2020.01.28-án     800tól 1600-ig.

 • A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig –írásban adhatja le.

 • A felvételi vizsga eredményét
  • a 4 évfolyamos képzésnél az általános iskolán keresztül,
  • a 6 évfolyamos képzésnél a lakcímre postai úton juttatjuk el legkésőbb február 6-ig. Amennyiben a várható időpontig nem kapják kézhez az értékelést, akkor kérjük, hogy jelezzék ezt az iskolánknak!

 • A felvételi vizsga feladatlapjai és megoldó kulcsai www.oktatas.hu honlapon tekinthetők meg, 2020.01.18-án 1300-tól.

Monor, 2020. január 9.                                                   Balatoniné Sárosi Márta

                                                                                             intézményvezető