2200 Monor, Ady Endre u. 12-14.
29/412-428
jag@mjag.hu

Központi felvételi eljárás rendje

Középfokú beiskolázás

Kedves Felvételiző Diákok! Kedves Szülők!

Az alábbi mellékletben olvashatják a tájékoztatót a középfokú beiskolázás rendjéről.

Felhívom a figyelmüket, hogy a középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A két jelentkezés nem “váltja ki” vagy “helyettesíti” egymást. A központi felvételi vizsgára a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével tudnak jelentkezni 2019. december 6-ig.
Az SNI-s, BTMN-es tanulók a kedvezmények érvényesítéséhez a szakértői véleménnyel együtt szülői kérelmet kell, hogy benyújtsanak a jelentkezési lap mellékleteként. A szülői kérelemben a szakértői vélemény által javasolt kedvezmények (időhosszabbítás, segédeszköz használata, vizsgarész értékelése alóli felmentés) kérhetőek. Ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatót a mellékletben találnak.
A központi felvételi vizsga előtt (január 8. és 9.) felvételi előkészítőt tartunk iskolánkban. Az előkészítőn való részvételi szándékot a központi felvételi vizsga jelentkezési lapon kell feltüntetni.

A középfokú iskolákba való jelentkezés határideje: 2020. február 19.

SNI-BTMN részvétele a középfokú beiskolázásban

Tanulói jelentkezési lap a központi felvételi vizsgára

Tájékoztató a 2019-2020. tanévi középfokú beiskolázás rendjéről