2200 Monor, Ady Endre u. 12-14.
29/412-428
jag@mjag.hu

Osztályozó vizsga témakörei

Letöltés innen…

2.5 Az osztályozó vizsga

1. A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak a következő esetekben kell osztályozó vizsgát tennie:

• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,

• engedélyezték számára, hogy tanulmányi kötelezettségét az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse (pl. előrehozott érettségi vizsgát tesz),

• a vonatkozó jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,

• a félévi, illetve év végi osztályozás – az intézmény Házirendjében rögzített – feltételeit nem teljesítette,

• független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.


2. A szabályosan megtartott osztályozó vizsgát nem lehet megismételni.

3. Az osztályozó vizsgák letételére a tanév munkatervében négy időpont szerepel. Kettő a félév, illetve a tanév zárásához kapcsolódik. A félévi és év végi osztályozó konferenciát megelőző két héten belül szervezhető. (A 12. évfolyam esetében is.) A harmadik az előrehozott érettségi vizsgát tevők osztályozó vizsgája április hónapban, a negyedik az év végi osztályozó értekezletet követően a rendesen nem osztályozható tanulók osztályozó vizsgája.

4. Ha a tanuló neki fel nem róható ok miatt az osztályozó vizsgán nem tudott megjelenni, akkor új vizsgaidőpontot kell kérvényeznie, és a vizsgát a munkatervben megjelölt következő vizsgaidőpontokban teheti le.

5. Rendkívüli esetben, az intézményvezető elrendelésére, osztályozó vizsga más időpontban is szervezhető.

(Részlet a Házirend idevonatkozó részéből)