2200 Monor, Ady Endre u. 12-14.
29/412-428
jag@mjag.hu

Projekt összefoglaló

VEKOP 7.3.3.17.2017.00001

a VEKOP-7.3.3 kódszámú „Digitális környezet a köznevelésben” pályázati felhíváshoz kapcsolódóan

Projekt címe:

4M – Motiváció, Modernizáció és Módszertani Menőség a Monori Tankerület intézményeiben

Projektazonosító: 

VEKOP-7.3.3-17-2017-00001

Pályázó neve:

Monori Tankerületi Központ

A projekt megvalósításának célja, olyan digitális eszközökkel támogatott módszertanok adaptálása, amelyek hozzájárulnak a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon/felsőoktatásban/egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre. A megvalósítandó projekt hozzájárul továbbá a Magyarországon tapasztalható digitális leszakadás megállításához és a digitális oktatás színvonalának minőségi javításához a Monori Tankerület, mint intézményfenntartó 4 köznevelési intézményében. 

Projekt megvalósítás: 2018.09.01. – 2021.11.31.

A projekt összköltsége: 110 mFt

A projekt szakmai megvalósításában a Gubányi Károly Általános Iskola (Pilis), a Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Gyömrő) a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium (Monor) és a Nemzetőr Általános Iskola (Monor) vesz részt. A 4 intézményből összesen 30 pedagógus kolléga fogja a módszertani csomagok kipróbálását és adaptálását végezni. Az intézményekben szakmai koordinátorok fogják össze az intézményi szakmai fejlesztést, továbbá digitális módszertani asszisztensek biztosítják majd a pedagógusok közvetlen módszertani mentorálását. A választott módszertani csomagok illeszkednek az intézmények eddigi pedagógiai gyakorlatához, a pedagógusok egy része már a kapcsolódó módszertani továbbképzést is teljesítette.

Az intézményekben a szakmai feladatok megvalósítására digitális módszertani munkacsoportok alakulnak. Az intézményi munkacsoportok tagjai a módszertani csomagokat kipróbáló bevont pedagógusok, a digitális módszertani asszisztens, a szakmai koordinátor és a rendszergazda. Az intézményi szakmai koordinátor a vezetője a kialakított fejlesztőcsoportnak. A fejlesztőcsoport a tanévhez igazodóan elkészített munkaterv alapján dolgozik a projektben. A feladatok megvalósítása a projektmenedzsment és a szakmai vezető által meghatározott ütemezéshez igazodóan, a rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználásával történik. 

A matematikai/szövegértési kompetencia fejlesztéséhez, a természettudományos megismeréshez, a problémamegoldó gondolkodás támogatásához, illetve a kreativitás fejlesztéséhez kapcsolódó intézményenként bevezetésre kerülő módszertani csomagok az alábbiak lesznek:

Gubányi Károly Általános Iskola

 • Kreativitás fejlesztése felső tagozaton az Abacusan – ArTeC Keltsd életre!® eszközcsomag alkalmazásával
 • Sakkpalota képességfejlesztő oktatási program a problémamegoldó és a stratégiai gondolkodás fejlesztéséhez…
 • Szövegértés fejlesztése alsó/felső tagozaton az Abacusan – ArTeC Keltsd életre!® eszközcsomag alkalmazásával

Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Ami

 • GEOMATECH – Matematika alsó/felső tagozatosok számára
 • LEGO eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a matematika oktatásában – alsó tagozat
 • Problémamegoldás LEGO robottal
 • Sakkpalota képességfejlesztő oktatási program a problémamegoldó és a stratégiai gondolkodás fejlesztéséhez…

József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium

 • GEOMATECH – Interaktív, digitális természettudományi feladat- és tananyagrendszer középiskolások számára
 • GEOMATECH – Matematika középiskolások számára
 • Kinematika tanítása interaktív eszközökkel

Nemzetőr Általános Iskola

 • GEOMATECH – Matematika alsó/felső tagozatosok számára
 • Problémamegoldás LEGO robottal
 • Sakkpalota képességfejlesztő oktatási program a problémamegoldó és a stratégiai gondolkodás fejlesztéséhez…

A projekt szakmai megvalósításában résztvevő pedagógusok továbbképzéseken vesznek részt, szakmai háttértámogatást kapnak. A pedagógusok a választott csomaghoz kapcsolódó intézményi digitális tartalmakat fejlesztenek. A projekt során megvalósulnak az implementációt támogató események, kialakulnak online tanári közösségek, továbbá szorosabbá válik az intézmények közötti tapasztalatcsere. A projekt során együttműködünk a kapcsolódó kiemelt projekt projektgazdáival, a pedagógusok szakmai beszámolót készítenek a fejlesztési terv megvalósulásáról a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ számára.