2200 Monor, Ady Endre u. 12-14.
29/412-428
jag@mjag.hu

Signum Laudis-díjasok

1. Signum Laudis Emlékplakettben részesülhet az a tanuló, aki az alábbi feltételek mindegyikének eleget tesz: • a középiskolai tanulmányai alatt minden év végén legalább jeles tanuló, vagy valamely tanévben az OKTV országos döntőjében az első 30 hely egyikén végzett, • az iskola, a lakóhely vagy egyéb civil szervezet életében a közjóért rendszeresen és eredményesen dolgozott, munkájával, személyiségével példaként állítható az iskola közössége elé, intézményünk jó hírét növelte, értékeit jelentősen gyarapította.

2. Az elbírálás további szempontjai: • Valamely tanévben egyéb versenyeken, pályázatokon elért jelentős eredmény, • sikeres nyelvvizsga, • becsületes, udvarias, együttműködő viselkedés a tanár-diák viszonyban, • a Házirendben megfogalmazott, a tanulóktól elvárt megjelenés, habitus, • a diáktársakra kifejtett pozitív hatás, • a közösségi feladatok pontos, önzetlen elvégzése, • az IDB vagy a TDK munkájában való eredményes tevékenység, iskolai rendezvények szervezése, abban való részvétel, • kiemelkedő kulturális vagy sporttevékenység, • iskolán kívül vállalt közfeladatok.

3. Az emlékplakett odaítélésére az osztályfőnök tehet javaslatot.

4. Az emlékplakettet az a tanuló kaphatja meg, akit a nevelőtestület többsége támogat.

5. Az évente kiadott emlékplakettek számának felső korlátja nincs.

6. Az emlékplakettet – amennyiben van olyan tanuló, aki a fenti feltételek mindegyikének eleget tesz – minden évben ki kell adni.

(Házirend 12. sz. melléklete)

Díjazottak