2200 Monor, Ady Endre u. 12-14.
29/412-428
jag@mjag.hu

Szülői Munkaközösség (SzMSz)

5.4 Szülői Szervezet (Szülői Munkaközösség)

A Szülői Szervezet (Szülői Munkaközösség, a továbbiakban SzMK) az intézmény mellett működő autonóm szervezet. Feladatait, kötelességeit és jogait magasabb jogszabályok írják elő. A szülők a jogaikat szervezetten az SzMK-n keresztül érvényesítik.

1. Az SzMK kötelessége, hogy a tanulói jogok érvényesülését figyelemmel kísérje.

2. Az SzMK joga, hogy

• a Szervezeti és Működési Szabályzatát megalkossa;

• az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezzen, javaslatot tegyen;

• a tanulók legalább 30 %-át érintő alapvető kérdésekben az intézmény vezetőségétől tájékoztatást kérjen. (részlet a Házirend ide vonatkozó fejezetéből)