2200 Monor, Ady Endre u. 12-14.
29/412-428
jag@mjag.hu

Tankönyvellátási tájékoztató a 2021-2022-es tanévre

A 2021/2022. tanévi tankönyvrendelés menetéről: A diákok az idei évben is a Krétán keresztül kapják meg a tankönyvrendelési űrlapot, melynek visszaküldési határideje: 2021. április 16. (péntek). Kérjük a határidő pontos betartását!

INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ TANULÓK KÖRE

A térítésmentes tankönyvellátásban részesülő tanulók körének további, teljes kiterjesztése a térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről szóló 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozattal valósult meg. A 2020/2021-es tanévtől a köznevelés valamennyi nappali rendszerű alap- és középfokú oktatásában résztvevő tanuló térítésmentes tankönyvellátásban részesül.

A támogatás teljes körű kiterjesztésével a tankönyvrendelési felületen megszűnik a tanulók fizetős státusza, valamennyi tanuló a költségvetési törvényben (Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 60. § (2)) meghatározott keretösszeg mértékéig tankönyvtámogatásra jogosult.

A TANKÖNYVTÁMOGATÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK FOLYAMATA A 2020/2021 TANÉVTŐL KEZDŐDŐEN

A tankönyvellátás finanszírozásának és az állami tankönyvfejlesztés folyamatának hosszú távú biztosításával kapcsolatos kormányzati állásfoglalásról szóló 1431/2019. (VII. 26.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően az ingyenes tankönyvellátás finanszírozása valamennyi köznevelési intézmény esetében, fenntartótól függetlenül az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) és a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Könyvtárellátó) közötti közvetlen elszámolással valósul meg.

Az állami fenntartók költségvetéséből kikerült a tankönyvellátásra biztosított forrás, a nem állami fenntartók feladatköréből pedig kikerült a tankönyvtámogatási forrás igénylése, és az igénybe vett forrás Magyar Államkincstár felé történő elszámolása.

2020-tól a tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek megvásárlásához szükséges állami támogatás összegét az EMMI közvetítésével közvetlenül a Könyvtárellátó kapja meg, és a forrás felhasználásáról az iskolai rendelések alapján a Könyvtárellátó számol el az EMMI felé.

A változás következtében megnő a jelentősége annak, hogy az iskola valamennyi, az állami támogatásra alanyi jogon jogosult tanulóját rögzítse a tankönyvrendelési felületen, mert az itt regisztrált tanulók adatai és létszáma alapján számolja a rendszer az iskola rendelkezésére álló állami támogatás keretösszegét. A jogosultság, így a rendszerben rögzített tanulók létszámának ellenőrzését a Könyvtárellátó végzi az Oktatási Hivatal által biztosított adatokkal történő összevetéssel.

A tanulólétszám alapján rendelkezésre álló keretösszeg túllépésére a rendszer nem ad lehetőséget.  

Az állami tankönyvtámogatás keretein túlmutató tankönyvigény esetén az iskola akkor rendelheti meg a tankönyvet, ha vállalja annak költségtérítését. A Könyvtárellátó ezen esetben az iskola/fenntartó részére számláz, az iskolai tankönyvrendelésnél a tanuló részére történő számlázás megszűnt.

A Könyvtárellátó fentieknek megfelelően köt tankönyvellátási szerződést az iskolával/fenntartóval.

A szülők/diákok számára továbbra is rendelkezésre állnak az eddigi, a Könyvtárellátó által biztosított tankönyv vásárlási lehetőségek (webshop, kiskereskedelmi egységek).

A tankönyvrendeléssel kapcsolatos további, részletes tájékoztatót – a korábbi évekhez hasonlóan – a márciusban kiadásra kerülő általános tájékoztató tartalmazza.

Budapest 2021. január 27.

                                                              Könyvtárellátó Nonprofit Kft.